Tarieven

Contracten zorgverzekeraars

Bij Fysio 0512 hebben we voor 2024 met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. We declareren onze verrichtingen meestal rechtstreeks bij de verzekeraar, wanneer de verrichtingen door de verzekering worden gedekt. De meeste aanvullende verzekeringen bieden een vergoeding voor fysiotherapie. Dit kan worden terug gevonden in de polisvoorwaarden.

Wanneer het recht op vergoeding van de behandelingen fysiotherapie in het betreffende jaar al is verbruikt, of er is helemaal geen sprake van recht op het vergoeden van behandelingen, dan sturen wij een factuur conform onze particuliere tarieven. Het is daarom belangrijk om goed op de hoogte te zijn van uw polisvoorwaarden.

Directe toegankelijkheid

Bij Fysio 0512 is het mogelijk om zonder verwijsbrief van de huisarts een afspraak te maken. De screening van uw klachten – wat de huisarts vroeger deed – voeren wij namelijk uit tijdens het intakegesprek.

De directe toegankelijkheid geldt voor alle onze behandelingsmethoden.

Pijnklachten of last van blessures? Onze specialisten staan klaar om te helpen.

Vergoeding en particuliere tarieven

Vergoeding aanvullende verzekering

In de meeste gevallen worden de fysio- en manuele therapie behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering. Wij adviseren iedereen om na te gaan hoe dit bij de afgesloten zorgverzekering geregeld is. Wij raden aan om een aanvullende verzekering af te sluiten, waarin voldoende behandelingen voor fysiotherapie zijn opgenomen.

Vergoeding uit de basisverzekering

In een aantal gevallen wordt fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering. Dit geldt voor kinderen onder de 18 jaar óf wanneer er sprake is van een chronische indicatie voor fysiotherapie. Om voor chronische vergoeding in aanmerking te komen dienen klachten aan een aantal voorwaarden, welke door de zorgverzekeraar en de politiek worden gesteld, te voldoen om ook als zodanig te worden erkend.
Voor jongeren en kinderen tot 18 jaar geldt als dat de eerste 18 behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basisverzekering worden gedekt. De vervolg behandelingen worden dan vergoed vanuit de aanvullende verzekering (zie boven).

Fysiotherapie en het eigen risico

Behandelingen fysiotherapie of manuele therapie welke vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering gaan niet ten koste van het eigen risico. Wanneer de behandelingen uit de basisverzekering worden vergoed gaan in veel gevallen deze wel ten koste van het eigen risico.

Vergoeding Dry Needling

Dry needling brengt, wanneer het is opgenomen in het behandelplan, geen extra kosten met zich mee. Dry needling valt in dat geval binnen de behandeling fysiotherapie of manuele therapie en wordt vergoed wanneer dit binnen de dekking van de verzekering valt

Tarievenlijst met ingang van 01 januari 2024

Vorig jaar hebben wij geen wijziging gedaan in onze tarieven, helaas zijn we met ingang van 1 januari 2024 genoodzaakt deze wel te wijzigen. Zie onderstaand overzicht van de prijzen met ingang van het nieuwe kalenderjaar.

Particuliere tarieven fysiotherapie en manuele therapie

Indien de verrichtingen niet vergoed wordt door uw verzekering, dan gelden onderstaande particuliere tarieven.

Screening (zonder verwijzing)€ 29,-
Screening en intake fysiotherapie (zonder verwijzing)€ 71,-
Intake fysiotherapie (na verwijzing van arts)€ 42,-
Vervolgbehandeling fysiotherapie€ 42,-
Screening en intake manuele therapie (zonder verwijzing)€ 83,-
Intake manuele therapie (na verwijzing van een arts)€ 55,-
Vervolgbehandeling manuele therapie€ 55,-
Niet nagekomen afspraak€ 30,-

Tarieven fit 0512

Intake (eenmalig)€ 32,-**
1 x per week€ 35,- p/m
2 x per week€ 48,- p/m


** Na het volgen van een medisch traject bij Fysio 0512 zijn er geen kosten voor de intake. De intake is gratis wanneer u een abonnement afsluit voor 6 maanden of langer

Overige diensten

Tapen en bandageren€ 29,-