Klachtenregeling

Heeft u een klacht, of bent u ergens niet tevreden over, dan kunt u dit bespreken met uw behandeld therapeut. Samen met u zoekt de therapeut naar een passende oplossing. Mocht dit niet het gewenst resultaat opleveren, dan kunt u ons klachten formulier invullen. Onze kwaliteitsmanager neemt dan contact met u op. Wij doen ons uiterste best om samen met u tot een goede oplossing te komen.

Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure.

U kun dan terecht bij;

De Klachtencommissie van het KNGF

Voor fysiotherapeuten in de vrije praktijk heeft het KNGF een klachtencommissie ingesteld. Hierbij zijn wij als praktijk dan ook  bij aangesloten.

Verenigingstuchtrecht van het KNGF: Commissie van Toezicht

Om toezicht te kunnen houden op het gedrag van de leden, heeft het KNGF het zogenaamde verenigingstuchtrecht ingesteld. Alle fysiotherapeuten die KNGF-lid en/of ingeschreven zijn in het Centraal Kwaliteitsregister moeten zich houden aan de gedragsregels en beroepsethiek voor fysiotherapeuten. Klachten kunnen worden ingediend bij de Commissie van Toezicht van het KNGF. Voorwaarde is dat de behandeling waarover uw klacht gaat niet langer dan tien jaar geleden heeft plaatsgevonden.

In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is kosteloos, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand. De bevoegdheid om maatregelen te nemen verschilt echter per commissie. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als patiënt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders. Iemand kan ook namens u een klacht indienen, als u diegene daartoe gemachtigd heeft. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres evenals de naam en het privé- of praktijkadres van de fysiotherapeut. Stuur uw brief naar de instantie die uw klacht het beste kan behandelen.

Meer informatie kun u vinden op: